Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 23.03.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady
Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycjami;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.