Wspólne posiedzenie Komisji 16.12.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Omówienie i zaopiniowanie Protokołów: 

      Nr XXXIII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 5 listopada 2020 r.;

      Nr XXXIV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2020 r.

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579;
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
  4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta gminy Leszno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
  5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Leszno projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
  6. Sprawy różne;
  7. Zamknięcie posiedzenia.