Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 14.12.2022 r. godz. 16:15

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Leszno.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Leszno.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Kultury i Edukacji Rady Gminy Leszno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Infrastruktury Rady Gminy Leszno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji Rady Gminy Leszno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Dialogu i Spraw Społecznych Rady Gminy Leszno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leszno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi Rady Gminy Leszno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Leszno.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.