Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 24.01.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy za 2021 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na rok 2022 Komisji Gospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy za 2021 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.