Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 28.06.2023 r. godz. 16:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2023 rok;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie posiedzenia.