Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 28.08.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, którym organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Leszno prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gawartowa Wola w gminie Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.