Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 28.12.2022 r. godz. 17:00

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Leszno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Dialogu i Spraw Społecznych Rady Gminy Leszno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Leszno.
9. Sprawy różne;
10. Zamknięcie posiedzenia.