Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu 03.10.2022 r. godz. 17:00

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Analiza i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.