Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 17.05.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Omówienie i analiza sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2020 rok;
4. Omówienie dokumentacji z trzech losowo wybranych przetargów przeprowadzonych w 2020 roku;
3. Sprawy różne;
4. Zamknięcie posiedzenia.