Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – 25.05.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

4. Zapoznanie się i analiza raportu o stanie mienia gminy.

5. Analiza trzech losowo wybranych przetargów.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.