XIX sesja Rady Gminy Leszno 19.12.19

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli
  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
  dla nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Leszno na rok szkolny
  2019/2020.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 8. Zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.