XX sesja Rady Gminy Leszno 27.12.19

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
  roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
 4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy
  Leszno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027;
 6. Odczytanie projektu uchwały Budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem;
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy
  Leszno projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok;
 8. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na temat oceny Budżetu na
  2020 rok.
 9. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej;
 10. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok;
 11. Interpelacje i zapytania Radnych;
 12. Sprawy różne;
 13. Zamknięcie posiedzenia.