XXXI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Leszno 15.09.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/197/2017 Rady
Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa
Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580
i Kampinoskim Parkiem Narodowym zmienionej uchwałą
Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek,
Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą
wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I.
4. Zamknięcie posiedzenia.