XXXIII Sesja Rady Gminy Leszno – 05.11.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołów: Nr XXV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia
20 maja 2020 r.; Nr XXVI/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia
17 czerwca 2020 r.; Nr XXVII/2020 z Sesji Absolutoryjnej zdalnej Rady Gminy
Leszno z dnia 15 lipca 2020 r.; Nr XXVIII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy
Leszno z dnia 29 lipca 2020 r.; Nr XXIX/2020 z Sesji Nadzwyczajnej zdalnej
Rady Gminy Leszno z dnia 12 sierpnia 2020 r.; Nr XXX/2020 z Sesji zdalnej
Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Leszno na lata 2020-2027.
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok
2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania
zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
12. Interpelacje i zapytania Radnych;

13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie posiedzenia.