Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania posterunku Policji –> zapytania.nik.gov.pl 

15 września upłynął termin płatności za III kwartał za odbiór odpadów komunalnych oraz III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

×