Zgłoś piec do ewidencji! [wnioski do pobrania]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 1 lipca wchodzi nowy obowiązek dla właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, polegający na składaniu deklaracji dotyczących rejestracji źródeł ciepła.

Zgłoszenie jest obowiązkowe.

Tu zarejestrujesz swój piec: www.zone.gunb.gov.pl

Terminy składania deklaracji:

  • nowe piece: 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia,
  • piece będące już w trakcje eksploatacji: nie później niż w ciągu roku.

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków wprowadziła ustawa z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i obowiązku składania deklaracji dostępne są na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl

Deklaracje dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do pobrania: 

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne