Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 18.08.2021 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie wniosku w sprawie dalszego procedowania II etapu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Łubiec i Kępiaste i zajęcie stanowiska w tej sprawie;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.