Gmina Leszno dofinansuje wymianę pieców

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Leszno przystępuje do realizacji drugiego etapu wymiany pieców, obejmującego montażu nowego, niskoemisyjnego kotła. Warunkiem jest wkład własny wysokości minimum 25% kosztów – resztę zapłaci Gmina. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na koniec września 2023 roku. Przetarg, który wyłoni wykonawcę oraz model pieca, rozstrzygnie się w pierwszej połowie tego roku.

Specyfikacja pieców znajduje się poniżej.

 • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (program nie obejmuje instalacji pierwszego źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie).
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, niepieniężnej refundacji poniesionych przez mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła grzewczego.
 • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu przez mieszkańca wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła.
 • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe (jedno- lub dwufunkcyjne), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy.

Obowiązuje kolejność wpływu deklaracji. Dofinansowania będą przydzielane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

Wniosek do pobrania: FORMULARZ UCZESTNICTWA 

Szczegółowy regulamin możesz przeczytać tu: Regulamin naboru

Wszelkich informacji na temat programu udziela Referat funduszy zewnętrznych pod numerem telefonu 22 487 11 05.

„Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

fundusze regionalne

Opis specyfikacji pieców z dokumentacji przetargowej.

Kotły dostarczane w ramach przedmiotowego zamówienia muszą spełniać poniższe bądź równoważne parametry:

 • Wiszące kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania;
 • Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika;
 • Modulacja palnika;
 • Podana moc nominalna kotła przy 80/60°C;
 • Wbudowane naczynie wzbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa oraz zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zaniku płomienia w kotle (na potrzeby co.);
 • Przystosowane do pracy z zasobnikiem c.w.u (posiadające wbudowany lub zewnętrzny zawór trójdrogowy);
 • Kotły w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (w tym GZ50) i/lub płynnym (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Beneficjenta);
 • Posiadające wymiennik ciepła wykonany ze stali szlachetnej lub stali kwasoodpornej lub równoważnej, nie dopuszcza się wymiennika ciepła wykonanego ze stopu aluminium;
 • Posiadający funkcję regulacji pogodowej (możliwość podłączenia czujnika pogodowego);
 • Pompa obiegowa przynajmniej w klasie energetycznej A;
 • Zasobniki o wskazanej pojemności magazynowej (+/- 10%). Zasobniki o poj. 220 l. muszą posiadać 2 wężownice umożliwiające podłączenie kolektorów słonecznych.

 

L.p. Maksymalna nominalna moc kotła gazowego jednofunkcyjnego  
1 do 20 kW (+/- 0,5 kW)

sprawność przy 30% obciążeniu min. 107,5%, waga do 39 kg

 
2 do 25 kW (+/- 0,5 kW)

sprawność przy 30% obciążeniu min. 107,5 %, waga do 39 kg

 
3 do 35 kW (+/- 0,5 kW)

sprawność przy 30% obciążeniu min. 109%, waga do 42 kg

 
   

 

Emaliowane zasobniki C.W.U z blachy stalowej do kotłów gazowych z wężownicą
L.p. Pojemność nominalna zasobnika C.W.U  
1 120 l.  
2 150 l.  
3 220 l.  
   

 

Kotły gazowe dwufunkcyjne co., c.w.u

Kotły dostarczane w ramach przedmiotowego zamówienia muszą spełniać poniższe bądź równoważne parametry:

 • Wiszące kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania;
 • Przepływowe podgrzewanie C.W.U;
 • Bezstopniowe dopasowanie mocy palnika;
 • Modulacja palnika;
 • Podana moc nominalna kotła przy 80/60°C;
 • Wbudowane naczynie wzbiorcze, pompa i zawór bezpieczeństwa oraz zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zaniku płomienia w kotle;
 • Kotły w wariancie współpracującym z gazem ziemnym (w tym GZ50) i/lub płynnym (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Beneficjenta);
 • Posiadające wymiennik ciepła wykonany ze stali szlachetnej lub stali kwasoodpornej lub równoważnej, nie dopuszcza się wymiennika ciepła wykonanego ze stopu aluminium;
 • Posiadający funkcję regulacji pogodowej (możliwość podłączenia czujnika pogodowego);

Maksymalna nominalna moc, którą muszą posiadać kotły dwufunkcyjne

 

L.p. Maksymalna nominalna moc kotła gazowego dwufunkcyjnego  
1 do 19 kW (+/- 0,5 kW)

sprawność przy 30% obciążeniu min. 107,5%, waga do 37 kg

 
2 do 25 kW (+/- 0,5 kW)

sprawność przy 30% obciążeniu min. 107,5%, waga do 37 kg

 
   

 

Kotły jednofunkcyjne na biomasę (pellet) na potrzeby co. z automatyką do c.w.u

Kotły dostarczane w ramach przedmiotowego zamówienia muszą spełniać poniższe bądź równoważne parametry:

 • Korpus wykonany z blachy stalowej minimum 4 mm grubości;
 • Wyposażone w podajnik ślimakowy (automatyczny);
 • Kotły nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym;
 • Wbudowany sterownik umożliwiający utrzymanie temperatury wody grzewczej;
 • Sterowanie elektroniczne z obsługą pomp na potrzeby co. i c.w.u;
 • Automatyczna zapalarka wbudowana w palnik;
 • Sprawność powyżej 90%;
 • Wyposażony w zbiornik na biomasę (pellet) o pojemności min. 150 kg;
 • Możliwość montażu zasobnika z dowolnej strony.

 

Maksymalna nominalna moc, którą muszą posiadać kotły na biomasę (pellet)

 

L.p. Moc maksymalna kotła na biomasę (pellet)  
1 Kocioł na biomasę o mocy 15 kW (+/- 1 kW)  
2 Kocioł na biomasę o mocy 20 kW (+/- 1 kW)