30 lat samorządu

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe – pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. Do urn poszło wówczas 42 procent uprawnionych do głosowania. Reforma, która wprowadziła samorządowe gminy, stworzyła społecznościom lokalnym podstawy do zarządzania częścią spraw publicznych. Gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Lesznie odbyła się 2 czerwca 1990 roku. Dwudziestu radnych, których wówczas wybrano, zajęło się w pierwszej kolejności następującymi sprawami: gazyfikacją gminy, kanalizacją, poszukiwaniem miejsca na wysypisko śmieci, które dotychczas znajdowało się w Marianowie, przebudową skrzyżowania w Lesznie, odbiorem budowlanym budynku przedszkola, telefonizacją i wyasfaltowaniem skweru w Zaborowie. Zmagano się również z problemami związanymi ze służbą zdrowia, takimi jak m.in. „ogólny brak zainteresowania lekarzy pracą w wiejskich ośrodkach”. Istniała uchwała Rady Narodowej o „wspólnej budowie apteki i banku spółdzielczego w Lesznie”. Zakończył się remont hali sportowej. „Sport w ostatnich latach jest absolutnie niewidoczny”, czytamy w sprawozdaniu naczelnika Gminy. Chwalono Straże Pożarne, które należały do „lepszych jednostek w rejonie”.  

Pierwszą uchwałą, jaką podjęła 2 czerwca 1990 roku Rada Gminy, był wybór przewodniczącego Rady, którym został Ryszard Osiński – pełnił swoją funkcję przez dwa lata. Zastąpił go Włodzimierz Kubiak, który był również przewodniczącym w kolejnej kadencji. Wójt był również wybierany z grona radnych. Pierwszym wójtem Gminy Leszno został Grzegorz Leszek Łysak, który pozostał na stanowisku przez niespełna rok. W maju 1991 roku zastąpił go Wojciech Kazulak, który pełnił swoją funkcję do 1994 roku. W drugiej kadencji wójtem został wybrany Leszek Kitliński. W 1998 roku rozpoczęła się trzecia kadencja samorządu, w której na przewodniczącą Rady Gminy wybrana została Hanna Kłódkiewicz, stanowisko wójta zaś ponownie objął Leszek Kitliński. Na rok przed zakończeniem kadencji doszło do zmian na obu stanowiskach. W 2001 roku przewodniczącym Rady został Zbigniew Piotrzkowski, a wójtem Andrzej Cieślak.

W 2002 roku została wprowadzona kolejna reforma mówiąca o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Wskazywała ona zasady i tryb przeprowadzenia bezpośrednich wyborów organu wykonawczego gminy. Zlikwidowała również zarząd gminy, przyznając wójtowi dotychczasowe kompetencje organu kolegialnego. Mieszkańcy gminy Leszno wybrali wówczas na stanowisko wójta Andrzeja Cieślaka, który pełnił tę funkcję przez cztery kolejne kadencje. Przewodniczącym Rady Gminy w 2002 roku został Zbigniew Piotrzkowski. W latach 2006–2014 funkcję przewodniczącej sprawowała Barbara Koza. W latach 2014–2018 pracami Rady Gminy kierował Lesław Kuczyński. W obecnej kadencji wójtem Gminy Leszno jest Grzegorz Banaszkiewicz, a przewodniczącym Rady Michał Dominiak.

Poniżej publikujemy protokół z pierwszego posiedzenia Rady Gminy.