Komunikat

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na podstawie § 12 w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) zawiadamiam o tymczasowym trybie obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy w Lesznie w sposób następujący:

 1. Pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na Gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;
 2. W tym samym czasie w jednym pokoju może przebywać tylko jeden Interesant. Na teren Urzędu z interesantem nie mogą wchodzić osoby trzecie;
 3. Do Urzędu mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych takich, jak gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia (zewnętrzne objawy chorobowe), Interesant powinien  wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym. Brak zgody lub pomiar temperatury z wynikiem powyżej 37 st. C. uniemożliwia wejście do Urzędu;
 4. Interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek lub innego rodzaju zasłon zakrywających usta i nos, z wyjątkami wynikającymi z przepisów. Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych, maseczek ani osłon. Stanowiska z płynem do dezynfekcji usytuowane są zarówno przy wejściu do budynku Urzędu, jak i wewnątrz, na korytarzach;
 5. Wyznaczony pracownik Urzędu kieruje Interesanta do właściwego pokoju. Interesant otrzymuje zalaminowany identyfikator z numerem pokoju, który oddaje wychodząc
  z budynku Urzędu. Identyfikator podlega dezynfekcji;
 6. Na terenie Urzędu należy zachowywać dystans co najmniej 2 metrów od innych osób;
 7. Maseczkę lub inną zasłonę ust i nosa można zdjąć wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości;
 8. W trakcie przebywania na terenie Urzędu Interesant ma obowiązek przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się;
 9. Interesanci przyjmowani są przez Wójta – po uprzednim umówieniu się telefonicznym – w poniedziałki w godz. od 14:00 do 18:00;
 10. Zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 725 80 05, 22 725 84 52, 22 725 90 35 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 9.00–18.00, wtorek, środa, czwartek 8.00–16.00, piątek 8.00–15.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres lub za pośrednictwem konta e-Puap;
 11. Złożenie dokumentów/korespondencji w formie papierowej dopuszczalne jest również poprzez ich pozostawienie w skrzynce pocztowej usytuowanej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu;

Powyższe zasady obowiązują od 29 maja 2020 r. do czasu  obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 878).

 

           Wójt Gminy Leszno

       Grzegorz Banaszkiewicz