Blisko 2 000 000 zł funduszy UE na inwestycje w ograniczenie zużycia energii

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzięki funduszom europejskim zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego oraz Urzędu Gminy w Lesznie. Wójt Grzegorz Banaszkiewicz wraz ze skarbnikiem Małgorzatą Borową we wtorek 5 października podpisali umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dzięki pozyskaniu kwoty 1 858 766,52 zł budynek Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie przejdzie gruntowny remont, a budynek Urzędu Gminy Leszno zostanie poddany dalszej termomodernizacji.  

W latach 2016–2017 budynek Urzędu został częściowo zmodernizowany, ale dzięki staraniom obecnego wójta koszty poniesione w tych latach zostaną zwrócone.

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie głębokiej termomodernizacji połączonej z wymianą czynników grzewczych w dwóch budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego oraz budynku Urzędu Gminy. Planuje się działania gruntowne, efektywne i wykorzystujące OZE. Uzyskana zostanie ponad 60% poprawa efektywności energetycznej obu budynków. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Leszno (PGN). Przy wymianie starego źródła ciepła na pompy ciepła (GHP lub równoważne EHP) uzyskana zostanie ponad 30% redukcja emisji CO2.

  • Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego

 – Modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana istniejącego źródła ciepła na gazową pompę ciepła powietrze/woda, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi/klimakonwektorów, zastosowanie systemu zarządzania energią.

– Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe zasilane z ogniw  PV. Modernizacja ma na celu ograniczenie zużycia nośników energii w budynku.

– Ocieplenie ścian zewnętrznych.

– Ocieplenie dachu hali sportowej. Na etapie projektowania zaleca się wykonanie opinii technicznej konstrukcji dachu. W przypadku wykazania konieczność wymiany lub wzmocnienia konstrukcji, i/lub rozbiórki dotychczasowego pokrycia, prace te należy uwzględnić w projekcie modernizacji budynku.

– Ocieplenie podłogi na gruncie.

– Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Na etapie projektowania zaleca się wykonanie opinii technicznej konstrukcji dachu. W przypadku wykazania konieczność wymiany lub wzmocnienia konstrukcji, i/lub rozbiórki dotychczasowego pokrycia, prace te należy uwzględnić w projekcie modernizacji budynku.

– Wymiana drzwi zewnętrznych.

– Wymiana okien.

– Budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła. Modernizacja ma na celu ograniczenie strat ciepłą w budynku.

  •  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

– Wymiana istniejącego źródła ciepła na gazową pompę̨ ciepła powietrze/woda, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi/klimakonwektorów, zastosowanie systemu zarządzania energią – etap III (do realizacji).

– Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe zasilane z ogniw PV – etap III (do realizacji).

– Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych – etap III (do realizacji).

Ocieplenie nieocieplonego stropodachu – etap III (do realizacji). Na etapie projektowania zaleca się wykonanie opinii technicznej konstrukcji stropodachu. W przypadku wykazania konieczność́ wymiany lub wzmocnienia konstrukcji, i/lub rozbiórki dotychczasowego pokrycia, prace te należy uwzględnić́ w projekcie modernizacji budynku.

– Ocieplenie ścian zewnętrznych szkieletowych – etap III (do realizacji).

– Ocieplenie ścian zewnętrznych szkieletowych – etap I i II (zrealizowane).

– Ocieplenie stropodachu – etap I i II (zrealizowane).

– Ocieplenie dachu – etap I i II (zrealizowane).

– Wymiana drzwi zewnętrznych – etap III (do realizacji).

– Wymiana okien na okna z nawiewnikami – etap III (do realizacji).

– Wymiana okien – etap I i II (zrealizowane) z montażem dodatkowych rolet – etap III (do realizacji).

– Wymiana drzwi zewnętrznych z przebudową wiatrołapu- etap I i II (zrealizowane). Wiatrołap do wybudowania w ramach etapu III.

🇪🇺 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno” w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.