Publikacja oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20 października 2021 r.  w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno pokój nr 26 lub drogą e-mailową na adres

Formularz_zgłaszania_uwag

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Logopedica Dzieciom