Dodatkowe 200 000 zł na nowy plac zabaw

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czwartek 7 lipca  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wójt gminy Leszno podpisał umowę dotyczącą dofinansowania budowy nowego placu zabaw u zbiegu ulic Leśnej i  Tuwima w Lesznie. 

Na „Budowę Strefy Aktywności w Lesznie” w budżecie gminy na 2022 rok została przeznaczona kwota 400 000 zł.  Pozyskane w ubiegłym tygodniu 205 664 zł to dodatkowe środki, które pozwolą zmniejszyć kwotę z budżetu gminy przeznaczoną na ten cel. Jeszcze w lipcu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. 

Całkowite koszty obejmują: prace przygotowawcze, wymiana części nawierzchni parkingu (wymagana ze względu na osiągniecie odpowiednich parametrów powierzchni biologicznie czynnej), położenie nawierzchni bezpiecznej placów zabaw, chodnika, ogrodzenia, urządzeń do zabawy oraz innych elementów małej architektury, nasadzenia drzew oraz rekultywacji trawników. 

Miejsce będzie służyło zabawie, rekreacji i turystyce oraz wypoczynkowi. Zamontowane zostaną następujące urządzenia: 

 • zestaw z piaskownicą, 
 • piramida linowa, 
 • zjazd linowy, 
 • karuzela tarczowa, 
 • huśtawka wahadłowa podwójna, 
 • trzy jednoosobowe bujaki sprężynowe, 
 • pięć stojaków na rowery, 
 • dwa kosze na śmieci,
 • cztery ławki z oparciem, 
 • tablica z regulaminem, 
 • projekt przewiduje nasadzenia drzew.

Powiększ grafikę (kliknij tu)

 

Celem operacji jest: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę strefy aktywności w Lesznie do dnia złożenia wniosku o płatność oraz jej udostępnianie w okresie trwałości projektu.

Fundusze pozyskano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014 – 2020. Operacja „Budowa strefy Aktywności w Lesznie”  uzyskała pomoc w wysokości  205 664, 00 zł.