Dofinansowanie na zakup komputerów

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że wniosek złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów szkół na terenie gminy Leszno spełnił wszystkie wymagania.

Gmina leszno otrzyma kwotę w wysokości 55 000,00 zł, którą przeznaczy na zakup sprzętu komputerowego dla młodzieży uczącej sie w szkołach podstawowych w Lesznie i Zaborowie.

Wysokość wsparcia finansowego, o które wystąpiła Gmina Leszno, jest uzależniona przez operatora programu od liczby uczniów w gminie.

Dofinasowanie będzie przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy działania polegającego na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.