Fotowoltaika na dachu Urzędu Gminy

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W poniedziałek 19 października została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna
o maksymalnej mocy 19,32 kW. Planowana oszczędność miesięczna z tytułu opłat
za prąd wyniesie ok. 85%. 

We wrześniu br. zakończono prace przy budowie instalacji fotowoltaicznej, a 19 października po zainstalowaniu przez PGE Dystrybucja licznika dwukierunkowego rozpoczęła się produkcja prądu pochodzącego ze słońca.

Fotowoltaika jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najbardziej przyjaznych środowisku technologii. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń ani hałasu. Ma wpływ na znaczne ograniczenie emisji CO2 – dla naszej instalacji o mocy zainstalowanej 19,32 kW to ok. 10 ton/rok mniej CO2 w atmosferze.

  • Planowana roczna produkcja energii elektrycznej 18 178,36 kWh/rok
  • Planowana roczna oszczędność kosztów energii  9 452,75 zł/rok
  • Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej 101 896,89  zł

Budowa instalacji fotowoltaicznej jest  jednym z etapów prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy Leszno planowanych do wykonania w latach 2021-2022 ramach projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Leszno poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”.

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w  konkursie nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.