Fundusze sołeckie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniach 22, 23, 24 października i 9 grudnia wójt Grzegorz Banaszkiewicz spotykał się w Urzędzie Gminy z sołtyskami i sołtysami gminy Leszno. Rozmowy odbywały się przy zachowaniu wytycznych sanitarnych i służyły podsumowaniu realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich w 2021 roku. 

Przypomnijmy: w gminie Leszno jest 25 sołectw. Kwota, która była do rozdysponowania w 2021 roku, wyniosła blisko 800 000 zł i była o ponad 100 000 zł wyższa niż w 2020 roku.

Fundusz sołecki jest jednym z dwóch sposobów na to, żeby mieszkanki i mieszkańcy gminy mogli decydować o celach, na które są przeznaczane pieniądze (drugi to Budżet Obywatelski).

Podczas zebrań wiejskich, które odbywają się tradycyjnie na przełomie sierpnia i września, mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane pieniądze. 

Dodatkowo Gmina może złożyć w Urzędzie Marszałkowskim co roku do pięciu wniosków, aby pozyskać dodatkowe pieniądze z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Każde sołectwo w ramach tego programu może uzyskać wsparcie finansowe tylko raz. 

W tym roku uzyskaliśmy dodatkowe fundusze na:

  • „Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami przy ulicy Topolowej w Wyględach”. Całkowita wartość zadania: 15 867 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 7 933,50 zł.
  • „Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe”. Całkowita wartość zadania: 80 964,84 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł.
  • „Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek”. Całkowita wartość zadania: 37 870,06 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł.
  • „Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka”. Całkowita wartość zadania: 36 900 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 000 zł.
  • „Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie”. Całkowita wartość zadania: 7 318,50 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 659,25 zł.

Mapa gminy z podziałem na sołectwa –> www.gminaleszno.pl/gmina

Lista sołysek i sołtysów wraz z kontaktami –> www.gminaleszno.pl/gmina/samorzad/soltysi

Zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia  
Planowane wydatki (zł)
     
Czarnów Remont dachu strażnicy OSP w Czarnowie 24 131,79
Feliksów Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w Feliksowie 14 000
Zakup projektora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 4000
Zakup i montaż klimatyzatorów na salę gimnastyczną dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie  3644,92
Zakup tabliczki kierunkowej w Feliksowie (Muzeum Misji Zagranicznych) 300
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1000
Wymiana 7 lamp sodowych na ledowe przy ul. Kujawskiego w Feliksowie 9100
RAZEM  32 044,92   
Gawartowa Wola Remont budynku OSP w Gawartowej Woli 20 000
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola 6000
Zakup sprzętu dla OSP Gawartowa Wola 1 097,87
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 500
RAZEM 27 597,87
Grądy Przebudowa ul. Prostej w Grądach (projekt) 35 000
Wymiana lamp na ledowe przy ul. Cichej i Prostej w Grądach  9000
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 7 729,66
RAZEM 51 729,66   
Kępiaste Zakup i montaż klimatyzatora w Świetlicy w Łubcu 5000
Remont drogi we wsi Kępiaste 14 000
Wymiana oświetlenia na lampy ledowe we wsi Kępiaste 3900
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 2263,27
Organizacja imprezy Zakończenie lata dla mieszkańców sołectw Łubiec i Kępiaste 2500
RAZEM  27 663,27   
Korfowe Remont nawierzchni drogi na odcinku Powązki–Korfowe 13 000
Integracja mieszkańców i wymiana doświadczeń dot. kultywowania starych wiejskich tradycji będących dziedzictwem 3 414,85
RAZEM 16 414,85   
Leszno Południe Wykonanie alejek przy placu zabaw przy ul. Błońskiej w Lesznie 10 000
Zakup 10 koszy na śmieci dla sołectwa Leszno Południe 7500
Zakup 2 ławek dla sołectwa Leszno Południe 1500
Budowa placu zabaw w Parku Karpinek 35 000
RAZEM 54 000
Leszno Południe Organizacja spotkania sołeckiego pt. Jak ratować życie 4000
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 5 397,80
Zakup Kopert Życia dla seniorów 2000
RAZEM  84 397,80  
Leszno Północ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 5000
Organizacja imprezy integracyjnej dla seniorów w Świetlicy w Lesznie 2000
Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka 1029/2) 48 397,80
Zakup kosiarki dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie 10 000
RAZEM 65 397,80   
Leszno Wschód Budowa punktów świetlnych przy ul. Otuliny w Lesznie  12 000
Budowa punktów świetlnych przy ul. Ogrodowej w Lesznie (projekt) 20 000
Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców 6000
Remont drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Widokową na granicy sołectwa Leszno Wschód i Zaborówek 20 000
Wymiana lamp sodowych na ledowe przy ul. Warszawskiej w Lesznie 6397,80
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1 000
RAZEM 65 397,80   
Łubiec Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 2 766,73
Organizacja imprezy Zakończenie lata dla mieszkańców sołectw Łubiec i Kępiaste 4000
Projekt organizacji ruchu drogowego na terenie sołectwa Łubiec  3000
Zakup i montaż klimatyzatora w OSP Łubiec 6000
Remont drogi we wsi Łubiec 10 000
RAZEM 25 766,73   
Marianów Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ul. Podleśnej na terenie sołectwa Marianów 5000
Zakup zewnętrznego stołu do ping-ponga wraz ze sprzętem 5000
Zakup wiaty/altany zewnętrznej wraz z ławkami 15 772,60
Zakup banerów ogłoszeniowych na tablice informacyjne 1000
Poczęstunek dla uczestników zabrania wiejskiego  1000
Sprzątanie świata, wiosenne spotkanie mieszkańców wsi 5000
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 3000
RAZEM  35 772,60   
Powązki Wymiana oświetlenia na lampy ledowe przy drodze głównej na terenie sołectwa Powązki  15 000
Utwardzenie drogi na terenie sołectwa Powązki (działka nr 187) 7000
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 4943
RAZEM 26 943   
Roztoka Utwardzenie drogi destruktem we wsi Roztoka 17 069,17
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1 700,00
  RAZEM 18 769,17
Szadkówek Remont drogi we wsi Szadkówek 18 638,37
Trzciniec Udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Trzciniec  2 000,00
Aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniec/Stelmachowo – Dzień Rodziny 4 257,41
Paczki/wsparcie dla dzieci w czasie przedświątecznym 2400
Zakup tłucznia do utrzymania/wyrównania drogi na terenie sołectwa Trzciniec 5000
Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo (projekt) 4000
RAZEM 17 657,41   
Walentów Remont drogi w sołectwie Walentów 17 592,01
Wąsy Kolonia Zakup i montaż progu zwalniającego w ul. Granicznej w Wąsy Kolonia  6000
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 2000
Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Wąsy Kolonia 6500
Zakup tablicy sołeckiej 2000
Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów 2500
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1861,90
RAZEM 20 861,90   
Wąsy Wieś Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Wąsy Wieś 9003,43
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Zaborowie 1200
Wynajem oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś (ozdoby na słup) 5600
Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Zaborowie 1200
RAZEM 17 003,43   
Wiktorów Modernizacja nawierzchni ul. Stokrotki w Wiktorowie (dz. nr 103/3) 20 000
Modernizacja nawierzchni ul. Krokusowej w Wiktorowie (dz. nr 102/13) 11 000
Modernizacja nawierzchni ul. Chabrowej w Wiktorowie (dz. nr 102/6) 9000
Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatę przystankową przy ul. Leśnej 1 527,60
RAZEM 41 527,60   
Wilkowa Wieś Remont drogi w Wilkowej Wsi 30000
Zakup samochodu strażackiego OSP Leszno 3 614,47
RAZEM 33 614,47
Wilków Remont ul. Chopina w Wilkowie (od nr 107 w kierunku południowym) 18 000
Zakup samochodu strażackiego OSP Leszno 1357,75
RAZEM 19 357,75   
Wólka Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 1000
Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Zaborowie 1000
Zakup sprzętu dla OSP Zaborów 1000
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1000
Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka 22 028,32
RAZEM 26 028,32   
Wyględy Zakup i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Kujawskiego w Wyględach 17 000
Remont ul. Brzozowy Lasek w Wyględach 10 000
Zakup monitora interaktywnego ze statywem jezdnym dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 1722,22
Upowszechnianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Wyględy 3000
Budowa punktów świetlnych przy ul. Brzozowy Lasek w Wyględach (projekt)  8000
Budowa punktów świetlnych przy ul. Liliowej w Wyględach (projekt)  7000
Budowa punktów świetlnych przy ul. Leśnej bis w Wyględach (projekt) 12 000
RAZEM 58 722,22   
Zaborów Zakup i montaż klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie (sala gimnastyczna) 10 000
Zakup 4 ławek dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 2500
Przebudowa ul. Szkolnej w Zaborowie (projekt) 30 000
Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla Świetlicy w Zaborowie 15 397,80
Zakup projektora mobilnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 7500
RAZEM 65 397,80   
Zaborówek Wymiana lamp sodowych na ledowe przy ul. Jasnej w Zaborówku  6000
Zakup 3 koszy na śmieci dla sołectwa Zaborówek 1050
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno 1000
Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 5000
Zakup i montaż klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie (sala gimnastyczna) 5000
Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów 1000
Zakup tablic dwustronnych z nazwą ulic dla sołectwa Zaborówek 2000
Budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborówku (wraz z bramą i furtką) 29 761,66
Budowa punktów świetlnych przy ul. Wesołej w Zaborówku 7000
RAZEM  57 811,66   
     896 240,20