Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 08.12.2021 r. 16:30, Komisja Skarg Wniosków i Petycji 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji;
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2022 rok;
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Dyskusja nad wnioskami i skargami, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz rozpatrzenie tych pism;
4. Sprawy różne;
5. Zakończenie obrad.