Inwestycje gminne – raport

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 • DROGI PUBLICZNE GMINNE
 1. Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie – umowa nr IZP.272.1.129.2020r z 29.07.2020r. (Wykonawca: Benevento Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 w Warszawie) – kwota umowna 245 430,51 zł, termin realizacji 30.09.2020r. – obecnie zakończono roboty, trwają prace porządkowe oraz badania laboratoryjne.
 2. Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 19.08.2020 r.)
 3. Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś – 07.08.2020 r. uzyskano zaświadczenie ze Starostwa o braku sprzeciwu.
 4. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie – 17.08.2020 r. uzyskano zaświadczenie ze Starostwa o braku sprzeciwu.
 5. Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie – Starostwo wydało ponownie postanowienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji – 26.08.2020 r. złożono do Starostwa poprawioną dokumentację.
 6. Przebudowa ulicy Podleśnej – 29.07.2020 r. złożono do Starostwa zgłoszenie robót, 12.08.2020 r. otrzymano postanowienie o uzupełnienie złożonej dokumentacji, dnia 26.08.2020 r. złożono do Starostwa poprawioną dokumentację.
 7. Przebudowa ulicy Akacjowej w Wiktorowie – zadanie zakończone, 19.08.2020 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z zaświadczeniem ze Starostwa o braku sprzeciwu.
 • INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.)
 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.).
 3. Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku – inwestycja zakończona (protokół odbioru końcowego podpisano 05.08.2020 r.).
 4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś, Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku miedzy ul. Białą a dz. 29/20, Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia – otwarcie przetargu 28 sierpnia 2020 r.
 • BUDOWA OŚWIETLENIA
 1. Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku, Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku, Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie – trwa realizacja umów.
 2. Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 – 26.08.2020 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.
 3. Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie – 26.08.2020 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.
 • POZOSTAŁE INWESTYCJE:
 1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – przedłużono termin związania ofertą do 15.09. Konieczne zwiększenie środków w budżecie na realizację zadania.
 2. Zakończono rozbiórkę budynków wraz z infrastrukturą pod budowę skateparku w Lesznie, zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej skateparku na dzień 30.09.2020 r.
 3. Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka – rozpoczęto prace, termin realizacji do 10.09.2020r.
 4. Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno – 26.08.2020 r. nastąpił otwarcie przetargu – wpłynęła jedna oferta na kwotę 805 020,72 zł