Podpisanie umowy o dofinansowanie zakupu projektora

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że w czwartek 27 sierpnia  w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Operacja pt. „Lesznowskie lato z kulturą” uzyskała pomoc w wysokości 31.815,00 zł, co stanowi  63,63%  kosztów kwalifikowanych.

Całkowite koszty obejmują  zakup projektora wraz z obiektywem krótkoogniskowym pozwalającym na wyświetlanie filmów w plenerze oraz obsługę techniczną, która zapewni poprawność obrazu i dźwięku podczas 4 seansów kina letniego. Operacja zostanie zrealizowana w Gminie Leszno przy ulicy Szkolnej 10 na terenie boiska i świetlicy w Lesznie. Projektor będzie także wykorzystywany podczas wydarzeń  kulturalnych oraz wzbogaci ofertę  kulturową świetlicy w Lesznie w okresie ferii i roku szkolnego. 

Celem operacji jest: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia dla Świetlicy w postaci projektora filmowego (rzutnika) wraz z organizacją wydarzeń kulturalnych w Gminie Leszno.