Konkurs na Dyrektora szkoły w Kampinosie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 8 lipca 2020 r. (środa) do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3,  lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Kampinos,

ul. Niepokalanowska 3,

05-085 Kampinos. 

Szczegółowe informacje: www.kampinos.pl