Rosną ceny odbioru śmieci – jak i dlaczego?

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W całym kraju ceny za wywóz odpadów rosną, dotyczy to również gminy Leszno. Od sierpnia stawka wzrośnie do kwoty 33 złotych. Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów to zjawisko ogólnokrajowe. Wystarczy spojrzeć, jak te ceny wyglądają obecnie u naszych najbliższych sąsiadów:

– Błonie – 27 zł
(zniżka za kompostowanie 1 zł),
– Izabelin – 33 zł
(zniżka za kompostowanie 6 zł),
– Kampinos – 29 zł
(zniżka za kompostowanie 1,60 zł),
– Łomianki – 33,80 zł
(zniżka za kompostowanie 2 zł),
– Ożarów Mazowiecki – 33 zł
(zniżka za kompostowanie 1 zł),
– Stare Babice – 33,80 zł
(zniżka za kompostowanie 2 zł).

W gminie Leszno do tej pory obowiązywała stawka 20 złotych od osoby. Niestety, od sierpnia wzrośnie do kwoty 33 złotych.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze zniżek:

  • dla każdej osoby za kompostowanie w wysokości 3 złotych,
  • w wysokości 20 % dla rodzin wielodzietnych,
  • w wysokości 13 złotych będzie przysługiwać osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zniżki można łączyć.

Wzrost cen odbioru odpadów w całym kraju jest skutkiem obowiązujących przepisów, niezależnych od Gminy. Doprowadziły one do likwidacji mniejszych firm, a w efekcie zmniejszyły konkurencję. Do przetargu, który gmina musi zorganizować – często staje tylko jedna firma. Tak zazwyczaj jest i u nas. Na firmy te nałożono też dodatkowe obowiązki, podnoszące koszt ich pracy (np. obowiązek monitoringu, większa częstotliwość odbioru dodatkowych frakcji).

Poza tym, z odebranymi odpadami zazwyczaj nie ma co zrobić, bo w Polsce prawie nie istnieje rynek zbytu surowców wtórnych. Przepisy, zamiast narzucać proekologiczne zachowania na producentów towarów, przerzucają koszt funkcjonowania systemu na mieszkańców.

 

Drastycznie wzrosła również stawka za składowanie tony odpadów, tzw. opłata środowiskowa.

W 2017 firmy musiały płacić 74 zł za tonę złożonych na składowisku odpadów, w 2020 roku – już 270 złotych.

 

 

 

 

Co zrobiła gmina, aby ograniczyć powstające koszty?

W ostatnich przetargach gmina Leszno postanowiła zlecić osobno odbiór tzw. odpadów „zielonych”.

Dzięki temu pojawiła się konkurencyjna firma,
a w efekcie uzyskana ostatecznie oferta była

o 40 % niższa
zamiast 1069 złotych za tonę, gmina zapłaci 658 złotych za tonę.

Każda śmieciarka, która wyjeżdża z terenu gminy jest ważona, a faktura jest wystawiana na podstawie tonażu.

Pomimo to, rzeczywisty miesięczny koszt odbioru odpadów na jednego mieszkańca
to aż 41 złotych!  

 

Budżet Gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok

Najprościej mówiąc – produkować ich mniej. Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Ważne jest też odpowiedzialne robienie zakupów, unikanie nadmiaru opakowań. To nie tylko istotne ze względu na stan środowiska naturalnego. To się również opłaca.