Korpus wsparcia seniorów w gminie Leszno [AKTUALIZACJA]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pobierz wniosek –> Teleopieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II) finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zaprasza osoby w wieku 65 lat i więcej zainteresowane wsparciem w formie tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem usług teleopiekuńczych jest wsparcie osób potrzebujących opieki w ich miejscu zamieszkania. Gmina Leszno dbając o bezpieczeństwo i podniesienie jakości życia osób w wieku powyżej 65 roku życia przystąpiła do wdrożenia na terenie gminy zdalnej opieki senioralnej w oparciu o opaskę telemedyczną.

Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS z możliwością połączenia przez 24h/dobę z centrum teleopieki oraz dodatkowe funkcje tj. lokalizator GPS, detektor upadku, pomiar tętna. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma również za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu. Umożliwia wsparcie i zabezpieczenie seniora w warunkach domowych. Pozostanie podopiecznego w znanym sobie środowisku sprzyja optymistycznemu usposobieniu oraz możliwie większej aktywności oraz eliminuje korzystania z placówek opieki stacjonarnej.

Udział w programie ,,Korpus wsparcia Seniorów” jest bezpłatny.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Programu: czerwiec/lipiec 2022 roku.

Warunki udziału w programie:

  •  miejsce zamieszkania na terenie gminy Leszno
  • wiek powyżej 65 roku życia,
  • samotne zamieszkiwanie/ niesamodzielność/ problemy zdrowotne / posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • złożenie określonych dokumentów.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. Liczba uczestników Programu wynosi 17 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń pod uwagę brany będzie stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

W celu przystąpienia do programu należy złożyć dokumenty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie al. Wojska Polskiego 21, tel. 22 722 81 55.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

teleopieka – wniosek