Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dnia 02.06.2022r., Wójt Gminy Leszno wraz z przedstawicielami Województwa
Mazowieckiego podpisali umowę nr W/UM/WM-UU/UM/RW/2033/2022 o dofinansowanie
zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie” ze środków
własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”
Województwo przyznało dotację w kwocie 10.000 zł.
Celem zadania jest: poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Leszno Wschód poprzez
wybudowanie punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie.
W ramach operacji została wykonana linia kablowa oświetlenia ulicznego w ulicy Otuliny w
Lesznie o długości trasy 66m, długość kabla 76 m oraz dwa słupy oświetleniowe wraz z
oprawami oświetleniowymi dla zwiększenia bezpieczeństwa sołectwa Leszno Wschód,
porządku publicznego mieszkańców, a także polepszenia komfortu poruszania się po terenie
objętym inwestycją.