Spotkanie z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz spotkał się w poniedziałek 24 sierpnia br. z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Bartłomiejem Druzińskim. Tematem spotkania była współpraca przy powołaniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dla budowy dostępnych czynszowo mieszkań na wynajem w Zaborowie.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to jeden z filarów przygotowanych przez rząd nowych rozwiązań dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Oferować mają mieszkania w wysokim standardzie i ograniczonym ustawowo czynszem (w warunkach naszej gminy ok. 13 zł za m2). Udziałowcami spółki byłaby gmina Leszno oraz reprezentowany przez KZN Skarb Państwa, do którego należą działki o numerach 427/51 oraz 427/50 w Zaborowie.

W ramach inwestycji można zrealizować także inne służące mieszkańcom przedsięwzięcia, np. publiczny żłobek, lub przeznaczyć powierzchnię na prowadzenie działalności kulturalnej.

Znajdujący się już na etapie prac parlamentarnych projekt ustawy przewiduje bardzo atrakcyjne formy wsparcia dla gmin, które zdecydują się zaangażować w tworzenie SIM. Wszystkie koszty związane z obejmowaniem przez gminę udziałów w nowej spółce oraz jej dalszym wspieraniem pokryją fundusze rządowe.

We wrześniu planowane jest podpisanie listu intencyjnego. Pomysł zostanie poddany też ocenie radnych. Zaplanowane jest przeprowadzenie z mieszkańcami Zaborowa konsultacji dotyczących potrzeby powstania tego typu inwestycji.