Świetlica w Lesznie zatrudni pracownika

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Świetlica w Lesznie zatrudni pracownika na stanowisku:
PRACOWNIK GOSPODARCZY 3/4 etatu

  • WYMAGANIA:
    pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność
  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI:
    utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach świetlic,
    przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,
    inne prace gospodarcze wynikające z bieżących potrzeb

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy
o złożenie CV do dnia 14 lutego 2020 roku osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy Leszno lub przesłać pocztą na adres:
Al Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno