Wójt z wotum zaufania!

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
We wtorek 22 czerwca podczas sesji Rady Gminy Leszno, wójt Grzegorz Banaszkiewicz otrzymał wotum zaufania od radnych. Głosowanie poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy Leszno na rok 2020”. Nie było zgłoszeń ze strony mieszkanek i mieszkańców gminy do zabrania głosu.
 
Po dyskusji czternaścioro biorących udział w sesji radnych jednogłośnie zadecydowało o udzieleniu wotum zaufania urzędującemu wójtowi Grzegorzowi Banaszkiewiczowi.
 
Skarbnik Urzędu Gminy Małgorzata Borowa przedstawiła zebranym oraz uczestnikom sesji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostały one również przyjęte przez uczestniczących w sesji radnych.
 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej Marianna Malarowska odczytała wniosek komisji oraz opinię RIO w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Tym samym rada gminy wyraziła poparcie dla pracy urzędującego wójta.
 
„Raport o stanie gminy Leszno na rok 2020” – można przeczytać tu: www.gminaleszno.pl/Raport
 
Jest także dostępny w nowym Informatorze Gminy Leszno w sklepach na terenie gminy.