Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, program finansowany ze środków Funduszu Dopłat.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Leszno na podstawie umowy nr BSK/23/24/0003455 z dnia 08.04.2024 r. wsparcia na realizację zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję:
rozbudowa gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie. Wsparcie udzielone w kwocie 132 108,50 złotych

Przewidywana całkowita wartość zadania to 1 382 220,00 zł.
W ramach realizacji przedsięwzięcia rozbudowany został budynek świetlicy w Lesznie, wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej. Projekt obejmował również budowę schodów ppoż. i windy dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowę pomieszczeń sanitarnych z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.