Gmina Leszno otrzymała wsparcie w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Kategorie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane środki zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji następujących inwestycji: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie Kwota dofinansowania: 153.656,62 zł. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie Koszt dofinansowania: 155.965,17 zł....

30 stycznia 2023

Fundusz Dopłat

Kategorie: FUNDUSZ DOPŁAT

Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, program finansowany ze środków Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Leszno na podstawie umowy nr BSK/22/22/0002642 z dnia 14.09.2022 r. finansowego wsparcia w ramach...

3 października 2022

Budowa strefy aktywności w Lesznie

Kategorie: PROW 2014-2020

Dnia 07.07.2022 r. Wójt Gminy Leszno podpisał wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 02937-6935-UM0714943/22 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

7 lipca 2022

Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie

Kategorie: MIAS

Dnia 02.06.2022r., Wójt Gminy Leszno wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego podpisali umowę nr W/UM/WM-UU/UM/RW/2033/2022 o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie” ze środków własnych budżetu...

2 czerwca 2022

Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie

Kategorie: MIAS

„Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie” współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”  dot. um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2029/2021 z 30.06.2021. Zakres...

30 czerwca 2021

Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka

Kategorie: MIAS

„Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka” współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”dot. um. Nr W/UMWM- UU/UM/RW/2026/2021  z 30.06.2021. Zakres rzeczowy zadania...

30 czerwca 2021

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek

Kategorie: MIAS

„Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek” współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”dot. um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2025/2021 z 30.06.2021. Zakres rzeczowy zadania:...

30 czerwca 2021

Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe

Kategorie: MIAS

„Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe” współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” dot. um. Nr W/UMWM- UU/UM/RW/2023/2021 z 30.06.2021 Zakres rzeczowy...

30 czerwca 2021