Gmina Leszno otrzymała wsparcie w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Kategorie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane środki zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji następujących inwestycji: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie Kwota dofinansowania: 153.656,62 zł. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie Koszt dofinansowania: 155.965,17 zł....

30 stycznia 2023

Fundusz Dopłat

Kategorie: FUNDUSZ DOPŁAT

Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, program finansowany ze środków Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Leszno na podstawie umowy nr BSK/22/22/0002642 z dnia 14.09.2022 r. finansowego wsparcia w ramach...

3 października 2022

Budowa strefy aktywności w Lesznie

Kategorie: PROW 2014-2020

Dnia 07.07.2022 r. Wójt Gminy Leszno podpisał wraz z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 02937-6935-UM0714943/22 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

7 lipca 2022