Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe” współfinansowane ze
środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” dot. um. Nr W/UMWM-
UU/UM/RW/2023/2021 z 30.06.2021
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o
następującym zakresie: linia kablowa o długości trasy około 696 m; 17 słupów
oświetleniowych, 17 opraw oświetleniowych. Szafka oświetleniowa SON.
Całkowita wartość zadania: 80.964,84 zł
W tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10.000,00 zł