Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

 

 „ZDALNA SZKOŁA„– INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Cel główny projektu:
zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1957/2020 zawartej 24.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 70.000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 70.000,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu: liczba zakupionych laptopów – 25 szt. (wraz z oprogramowaniem i gwarancją)

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 2  (Szkoła Podstawowa  im Stefana Batorego w Lesznie , Szkoła Podstawowa im Powstańców 1863 roku w Zaborowie).