Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Opis projektu: Inwestycja polega na  modernizacji – odbudowie lekkoatletycznej infrastruktury sportowej. Inwestycja ma miejsce w Lesznie, przy ul. Szkolnej, dz. ew.  nr. 147/1 (powierzchnia działki 27.700 m2), obręb 0011 Leszno, w miejscu gdzie mieszkał i trenował w młodości Robert Lewandowski. Obszar inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno. Istniejące przeznaczenie terenu, teren klubu sportowego, nie ulegnie zmianie. Inwestycja obejmuje budowę obiektów lekkoatletycznych, w tym: budowę bieżni okrężnej  z wbudowaną bieżnią prostą, budowę rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż. Projekt obejmuje instalację nowych wiat zawodniczych oraz piłko chwytów, nowych bramek głównych, mobilnych bramek treningowych a także nowego oświetlenia sportowego i studni teletechnicznych, zainstalowanie wokół bieżni barier bezpieczeństwa, położenie poliuretanowej nawierzchni na bieżni, strefie bezpieczeństwa i zakolach, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku w postaci piaskownicy z bezpiecznymi obrzeżami i łapaczami piasku, osobne rozbiegi dla skoku w dal i trójskoku, w nawierzchni 3 belki do odbicia, rzutnię do pchnięcia kulą o nawierzchni betonowej, wyposażoną w okrąg i próg. Bieżnia i elementy lekkoatletyczne spełniają wymagania dla klasy V obiektów sportowych PZLA. Dla boiska piłkarskiego zaprojektowano nowe oświetlenie o natężeniu min. 200 lx. Dla zabezpieczenia wysokości pomiędzy bieżnią a istniejącym parkingiem zaprojektowano mur oporowy z elementów żelbetonowych. Projekt przewiduje zrekultywowanie nawierzchni trawiastej.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota dofinansowania: 3.366.234,24 PLN