Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny, łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2008-2016. Turnus skierowany jest do dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2023r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 maja 2023r. w Oddziale Regionalnym KRUS ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Dodatkowych informacji dotyczących turnusów rehabilitacji dla dzieci w KRUS udzielamy pod numerami telefonu: 22 590 68 58, 22 590 68 05.