Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 24.04.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu na okres 3 lat;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę gruntu na okres 5 lat;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z przeznaczeniem pod drogi gminne;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Leszno;
10. Sprawy różne;
11. Zamknięcie posiedzenia.