Dodatek elektryczny

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Może to być pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny. 

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1000 zł, a gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek:

  • źródło ogrzewania powinno być wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • pod zgłoszonym adresem nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z posiadanej instalacji odnawialnego źródła energii,
  • gospodarstwo nie skorzystało z dodatku węglowego lub dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Wnioski są przyjmowane w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy. Można je również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Termin ich składania mija 1 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 487 11 21, 22 487 11 26.