Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 17:00.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023.
5. Zamknięcie posiedzenia.