Zakup tańszego węgla [wpis aktualizowany]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

07.12.2022

Ruszyła sprzedaż węgla

6 grudnia do gminy Leszno dotarło pierwsze 50 ton węgla typu orzech z kopalni Ziemowit. Jako pierwsza gmina w powiecie warszawskim zachodnim rozpoczęliśmy sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie zakupu. Pozostałe rodzaje węgla (ekogroszek, groszek) również są już w sprzedaży. 

Miejscem składowania węgla jest firma Rad-Mag (ul. Lipowa 11 w Lesznie). Koordynacją działań związanych z dystrybucją węgla zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy.

Zasady dotyczące sprzedaży:

 • węgiel jest sprzedawany sukcesywnie według kolejności wpływu wniosków,
 • osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla, będą informowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o konieczności dokonania opłaty według instrukcji otrzymanej przy składaniu wniosku,
 • węgiel można odbierać z placu firmy Rad-Mag przy ulicy Lipowej w Lesznie,
 • istnieje możliwość zamówienia dostawy na adres domowy pod numerem telefonu 501 067 713,
 • tona węgla kosztuje 1960 zł, dostawa dodatkowe 100 zł,
 • zamówienia na dostawy węgla będą wysyłane na podstawie złożonych wniosków o dodatek węglowy.

Urząd Gminy Leszno nie ma wpływu na to, czy dostawy będą zrealizowane zgodnie z wysłanym przez nas zamówieniem do kopalni.

Informujemy, że w związku ze zmianą prawa możliwy jest odbiór mniejszej ilości węgla. Niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres zakupowy. Całkowity limit to 3000 kg.

Przykładowo można dokonać zakupu węgla w ilości np. 500 kg do 31.12.2022 r., wówczas pozostałą część, czyli 1000 kg, można zakupić od 1.01.2023 r.

15.11.2022
Wypełnij wniosek na podstawie, którego UG złoży zamówienie.

Pobierz wniosek –> (kliknij tu) Wniosek o preferencyjny zakup węgla

W związku z pracą nad podpisaniem umowy na dostawę węgla z Polską Grupą Górniczą zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosku. 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla jest dostępny w Urzędzie Gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

22 487 11 22 

8.11.2022

Gospodarstwo domowe, w ramach zakupu preferencyjnego, do 31 grudnia 2022 roku będzie mogło kupić 1,5 tony węgla. Kolejne 1,5 tony od 1 stycznia do 31 kwietnia 2023 roku. Cena za jedną tonę nie będzie wyższa niż 2000 zł.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego, które złożyły deklarację CEEB. W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3.

We wniosku należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy,
 • określenie liczby ton,
 • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego. 

Gmina Leszno zamówiła dwa rodzaje węgla: orzech i groszek. Pierwsza transza powinna dotrzeć na teren gminy w drugiej połowie listopada. Miejscem składowania węgla będzie firma Rad – Mag, która znajduję się przy ulicy Lipowej 11 w Lesznie.

26.10.2022

Wójt podjął decyzję o włączeniu naszego samorządu w dystrybucję węgla. Według projektu ustawy (nie została jeszcze uchwalona) kupić węgiel będą mogły osoby, które spełniają warunki uprawnione do dodatku węglowego.

Tona węgla będzie kosztować do 2000 zł. Cena nie dotyczy transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Węgiel nie będzie pakowany w worki. Punkt dystrybucji będzie znajdował się na terenie gminy Leszno. Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla będą zobowiązani do złożenia wniosku.

Konkretne informacje podamy, gdy tylko ustawa zacznie obowiązywać i potwierdzimy pierwszą dostawę węgla do punktu dystrybucji.

 

26.09.2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

 • Można również składać wnioski dotyczące wypłat dodatku z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła, takich jak:
 • drewno kawałkowe,
 • pelet drzewny,
 • biomasa,
 • olej opałowy,
 • gaz skroplony LPG (nie dotyczy tzw. gazu sieciowego oraz butli gazowej).

Nie obowiązuje kryterium dochodowe, a dodatki będą przysługiwały również gospodarstwom, które już zakupiły opał. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, dla wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem przysługuje jeden dodatek, a warunkiem jego otrzymania jest dokonanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. (z wyjątkiem nowo uruchomionych źródeł). Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

 • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
 • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
 • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Wnioski są przyjmowane w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy. Można je również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Termin ich składania mija 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

22 487 11 21 
22 487 11 26