Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14.11.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie Petycji, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w Lesznie oraz dyskusja nad petycją.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie posiedzenia.