Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: ) z wykorzystaniem formularza konsultacji  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r. 

www.bip.gminaleszno.pl

Konsultacje odbędą się w terminie od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2021

FORMULARZ KONSULTACJI