Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym – 02.11.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek posiedzenia:

 1. Przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie protokołów: Nr XXV/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r.; Nr XXVI/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 17 czerwca 2020 r.; Nr XXVII/2020 z Sesji Absolutoryjnej zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 lipca 2020 r.; Nr XXVIII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 r.; Nr XXIX/2020 z Sesji Nadzwyczajnej zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 12 sierpnia 2020 r.; Nr XXX/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.