Oferta pracy

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Gminy w Lesznie zatrudni na umowę zlecenie osobę do prowadzenie targowiska gminnego „Mój Rynek” położonego przy ul. Szkolnej w Lesznie.

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało:

  1. otwieranie i zamykanie targowiska w dni targowe,
  2. przebywanie na targowisku w dni targowe,
  3. kontrolowanie, czy sprzedający posiadają dowód uiszczenia opłaty za rezerwację stanowiska,
  4. utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska oraz w toaletach publicznych usytuowanych na terenie targowiska,
  5. posprzątanie targowiska po zakończonym targu,
  6. przestrzeganie obowiązującego regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień wobec osób prowadzących handel na targowisku,
  7. przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na targowisku.

 Osoby zainteresowane podjęciem ww. pracy prosimy o złożenie CV do dnia 12 lipca 2024 r., osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.